Ja znaju kraj,
so zeleni a kćěje a tuk
a žohnowanje
dźakny da,
wón rjanosć,
płód a
sławne mjeno
změje, dóńž
nad nim
módrja so tu
njebjesa.

A tutón kraj,
naš hódny raj
je serbska zemja
łužiska,
a to naš kwas tak
porjeńša.


H. Zejler
wobrazy

dźiwadłowe próby za "Kaž w njebjesach"
(september 2013)


dźiwadłowe próby za "Kaž w njebjesach"
(september 2013)


dźiwadłowe próby za "Kaž w njebjesach"
(september 2013)


dźiwadłowe próby za "Kaž w njebjesach"
(september 2013)


próbowe lěhwo w Horni Chŕibska
(junij 2013)


próbowe lěhwo w Horni Chŕibska
(junij 2013)


próbowe lěhwo w Horni Chŕibska
(junij 2013)


lětni swjedźeń chóra w Sowrjecach


lětni swjedźeń chóra w Sowrjecach


duchowny koncert w Smochćicach w septembru 2010


sobuzałožer chóra K. Baumgärtel sta so z čestnym čłonom chóra


koncert składnostnje 45-lětneho wobstaća chóra w serbskim muzeju w nowembru 2009


Spěwny konsorcium Seniorow jako gratulanća


próby w přihoće na jubilejny koncert


próby w přihoće na jubilejny koncert


„Koncert pri cyrkwičce“ w Radworju w juniju 2009


kónctydźenske zwučowanje w Smochćicach w awgusće 2008


„„Smjertnica“ w Slepom
zhromadnje z chórom a orchestrom SLA
w juliju 2008


kónctydźenske zwučowanje
hłosowy trening z logopedowku


nahrawanja muskich chórow zhromadnje z projektnym chórom w meji 2008


nahrawanja muskich chórow zhromadnje z projektnym chórom w meji 2008


nahrawanja delnoserbskich ludowych spěwow za rozhłós w oktobru 2007


nahrawanja delnoserbskich ludowych spěwow za rozhłós w oktobru 2007


naš čłon Jurij Helgest wotewri w septemberu 2007 fotowu wustajencu w čěskej Opawje - kwartet chóra wotewrjenje hudżbnje wobrubi


naš čłon Jurij Helgest wotewri w septemberu 2007 fotowu wustajencu w čěskej Opawje - kwartet chóra wotewrjenje hudzbnje wobrubi


lětni swjedźeń w juliju 2007


naš čłon Jurij Helgest wotewri w septemberu 2007 fotowu wustajencu w čěskej Opawje - kwartet chóra wotewrjenje hudżbnje wobrubi


wopyt partnerskeho chóra z čěskich Stěbořic a zhromadny koncert składnostnje 75. narodnin Jana Bulanka w septembru 2006


lětni swjedźeń w juliju 2007


wopyt partnerskeho chóra z čěskich Stěbořic a zhromadny koncert składnostnje 75. narodnin Jana Bulanka w septembru 2006


wopyt partnerskeho chóra z čěskich Stěbořic a zhromadny koncert składnostnje 75. narodnin Jana Bulanka w septembru 2006


„Dźeń towarstwow“- wotewrjenski koncert při Budyskim naleću 2006


kónctydźenski wopyt w partnerskim wokrjesu Cham w Bayerskej (2005)


Budyske nazymske spěwanje 2005 z wopytom muskeho chóra „Hohenbogen“ z partnerskeho wokrjesa Cham


kónctydźenski wopyt w partnerskim wokrjesu Cham w Bayerskej (2005)


kónctydźenski wopyt w partnerskim wokrjesu Cham w Bayerskej (2005)


adwentny koncert w cyrkwi „Našeje lubeje knjenje“ w Drježdźanach (2003)


hodowny koncert w cyrkwi „Třoch kralow“ w Drježdźanach, zhromadnje z chórom „Friedrich Wolf“ (2004)


chór wobdźěli so na swětowej wustajency EXPO 2000 w Hannover


Wotewrjenje 10. serbskich jutrownych wikow 10.3.2001 w Budyšinje


Wustup chóra na hodownym koncerće 1996 w Lipsčanskej sukelnicy


Wubědźowanje wo wuměłske myto Christopha Graupnera w měsće Zwickau 1997


Kónctydźenske zwučowanje 1994 w Minakałskim hrodźe


koncert w Budyšinje pod nawodom Michała Chežki w lěće 1995


Nahrawanja za telewizijne wusyłanje "Podłu Sprjewje" 1982 w Njeswačanskim parku


Chór Budyšin w zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje 1990


Chóry Budyšin, Meja, Lipa a SLA spěwaja oratorij "Nalěćo" na III. festiwalu serbskeje kultury w Budyšinje


Wustup chóra w sydomdźesatych lětach


Prěnje wustupy hišće z instrumentalnej skupinu po załoženju chóra 1964


Chór Budyšin přijimuje 1971 Myto ludoweje wuměłskeje tworiwosće w Lipsčanskej kongresowni