Derje, derje
je na zemi,
lubosć dawać,
lubosć brać
ze spěwom
a radosćemi młode lěta wěncować přetož rjana kćeje meja,
ale wostać njemóže,
róže spadnu,
lěta dżeja,
praja spěšnje božemje."

...

nawodJan Bulank

Wuměłski nawod chóra "Budyšin" měješe wot załoženja 1964 hac do lěta 1994
Jan BulankWot lěta 1994 do 1996 nawjedowaše chór
Michał Chežka.  Michał Janca

  Z lěta 1996 diriguje chór

  Michał Janca