Stwórba Boža, templo swjaty, wočin twoje
wrota mi, njech we tebi přeměnjaty wobraz
widżu žiwjenski: Zo so młodosć dyrbi minyć,
zańć mi róže na ličku,
kaž ma dale njesć a
linyć žołma žołmu
slěbornu


Chormitglieder
201320102006